Dub – U Janů

Obvod: 580
Výška: 22

Dub letní se nachází na okraji lesa na křižovatce cest u samoty u Janů (pravý břeh Lužnice, severovýchodně od obce Majdalena). Dostaneme se k němu nejlépe po lesních cestách ze severu (směrem od Dlouhého mostu) nebo z východu od rybníků Lutovské soustavy (od Starochlumecké cesty).

Mohutný dub s mnoha boulemi má velkou centrální dutinu. Vede do ní cca 1,5 m vysoký a 30 cm široký otvor z jihu, který zarůstá kůrou. Silná kůra stromu se místy odlupuje a jsou v ní otvory od tesaříka obrovského (zvláště chráněný druh hmyzu, brouk dorůstající velikosti přes 5 cm). Koruna je tvořena menšími větvemi, velké kosterní větve jsou již olámané.

O oblasti
Samoty u Janů existuje minimálně čtyři sta let. Dub roste na hranici (tehdy panského) lesa a pozemků náležejících po staletí k usedlosti. Život na jednotách v okolí Lužnice a Nové řeky nikdy nebyl jednoduchý. Jen v katastru Majdaleny to bývaly usedlosti Tikalský, Jan, Soukup, Bašta, Dušák, Kohout a další. Špatné cesty přes podmáčené lesy a louky nebyly dobrými podmínkami pro život. Přesto se zde lidé snažili vyrvat přírodě z rukou svoje skromné živobytí.