Lípa svobody u Spolského mlýna

O oblasti
Spolský mlýn se dvěma složeními a pilou postavil po roce 1861 ledenický mlynář Karel Bican. V následujících letech se na mlýně vystřídala celá řada mlynářů. Nebylo totiž lehké provozovat mlýn závislý na Spolském potoce, kde o průtoku rozhodovali baštýři. Nepovedená a nákladná byla i stavba mlýnského náhonu od vsi Spolí. Kapličku u mlýna v roce 1882 vystavěl mlynář Josef Fujan. Od něj Spolský mlýn odkoupil Jan Veselý, a po smrti starého mlynáře Fujana v roce 1901 mlýn přestavěl na válcový. Rodina Veselých hospodařila na mlýně až do znárodnění v roce 1953. Mlynář Karel Veselý u Fujanovy kaple v roce 1920 vysadil lípu jako Strom svobody. Stromy svobody,obvykle naše národní stromy lípy, byly vysazovány k výročí vzniku Československé republiky.