park u ČD

Lípa republiky – lípa srdčitá o obvodu kmene 119 cm roste v paku u vlakové zastávky Třeboň – lázně.

O oblasti
Dříve než byly v 60. letech 19. století k Třeboni položeny koleje, místo mezi Prostřední a Černou stokou uprostřed Mokrých luk na sebe upozornilo pouze v případě vysokého stavu vody. To zde pak pěší hopkali po prknech a kládách podél cesty a svorně si zanadávali na nevlídnou třeboňskou krajinu. Se zřízením vlakové zastávky se věci daly do pohybu, a tak přes Prostřední stoku mohl být vystavěn inundační most. Prostor mezi mostem a vlakovou zastávkou byl v 60. letech 20. století upraven do podoby parku. Centrem parku je stylizovaný bazének se sochou Koupel z roku 1960 od sochaře Zdeňka Šimka. Právě v její blízkosti roste Lípa republiky, vysazená v roce 1969 střediskem Junáka Třeboň, v terénu však zatím není nijak označená.