Anketa Strom roku 2007

 

Márovců hrušeň v Hrachovištích překvapila nás všechny. Jako jediný ovocný strom mezi 12 finalisty ankety Strom roku 2007 pořádanou Nadací Partnerství vybojovala díky 7192 hlasům krásné 3. místo.

Tohoto umístění si považuji o to více, že byli i tací, kteří se pozastavovali nad tím, že Třeboňsko známé svými krásnými dubovými velikány, stromy s úžasnou historií, zastupuje v této anketě „jenom“ ovocný strom. Nyní je jasné, že lidé jsou schopní ocenit ani ne tak velikost či druh stromu, ale spíše si uvědomují originalitu a jedinečnost každého stromového jedince. Možná je v tom i určitý patriotismus. Ale je krásné, že jsme pyšní na to, co je „naše“. Kéž by nám zůstalo nadšení, které doprovázelo boj hrušně mezi ostatními stromovými finalisty. A pokaždé, když navštívíme tento stařičký strom, ať je nám připomenuto, že i „malý“ se může prosadit mezi „velkými“. Chce to mít nadšení, víru v dobrou věc a kolem sebe správné lidi.

Bohužel v této anketě ošetření zdarma získává pouze vítězný strom, kterým byla krásná Stojanova Lípa z Beňova na Přerovsku (jako druhá se umístila lípa ze Staré Lyse). Nejenom pohádky končí šťastným koncem, i naše hrušeň bude zdarma ošetřena. A to v příštím roce panem Bohdanem Chadtem.

Děkuji všem, kteří podpořili tuto akci a pomohli tak naplnit krédo Nadace Partnerství: „Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem“.

Václava Fliegelová, odbor životního prostředí

Napsat komentář