Srdečně Vás zveme na konferenci Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás?

Konference proběhne v úterý 17.10.2017 v Městské hale Roháč v Třeboni.

Téma se jako obvykle bude týkat vody, zeleně, krajiny a lidí, kteří mají zájem ji správně obhospodařovat. Díky přednášejícím, zcela jistě budete ve skvělé společnosti lidí, kteří chtějí a nebojí se podělit o veškeré své zážitky, zkušenosti a pocity týkající se výše uvedených témat. Přednášející ze Slovenska zhodnotí  po 7 letech zrealizované revitalizační projekty na Slovensku a naváže tak na předchozí konferenci, které se zúčastnil Michal Kravčík.
Těšíme se na Vás.

Na konferenci je nutné se předem přihlásit do 10.10.2017. Více informací v pozvánce.
Pozvánka na konferenci

Dnes se v 19. hodin v přednáškových prostorách Domu Štěpánka Netolického uskuteční přednáška dvou nejpovolanějších k vyprávění a vzpomínání týkající se vyhlášení Biosférické rezervace Třeboňsko.

RNDr. Jan Květ CSc., vědecký pracovník, blízký spolupracovník Dr. Dykyjové a spoluzakladatel Biosférické rezervace Třeboňsko.

RNDr. Miroslav Hátle je dlouholetý pracovník Správy CHKO Třeboňsko a v současné době je i jejím vedoucím.

Zveme Vás ve středu 15. února 2017 v 19 hodin do přednáškových prostorů Domu Štěpánka Netolického v Třeboni na přednášku „Z Borovan až za Madagaskar – adventní putování za vanilkou“– cestovatele, publicisty, ale hlavně zahradníka Pavla Chlouby.

A krátká pozvánka samotného Pavla Chlouby

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKdyž jsem studoval zahradnictví na střední škole a učil jsem se pokojové rostliny, snil jsem o tom spatřit je ve svém přirozeném prostředí. Na svůj sen jsem za celé ty roky nezapomněl a pořád doufal, že si jej někdy splním. Naopak, stále se rozrůstal a k tropickým fikusům či krotonům a orchidejím jsem si přidával akácie, palmy, kapradí a hlavně užitkové rostliny. Snil jsem o tom, abych mohl rozmlouvat s farmáři, kteří pěstují tropické ovoce a vzácné koření, ale i o deštném lese, savanách a polopouštích, kde rostou vzácné rostliny, jedinečné stromy a kde se nachází panenská, člověkem nepoškozená divoká krajina.
Pro svoji cestu jsem si po dlouhém uvažování vybral malinkatý ostrůvek v Indickém oceánu, ještě pořádný kus cesty za bájným Madagaskarem. Tento ostrov se jmenuje Reunion a všechny moje podmínky naprosto splňoval. Navíc je to místo, kde se pěstuje jedna z nejkvalitnějších vanilek na celém světě. A za ní jsem se vydal, abych lépe poznal její fascinující příběh, který se tam dodnes odehrává.
Proto si vás dovoluji pozvat na vyprávění o této cestě. Budu vám vyprávět nejenom o vanilce a mých milovaných rostlinách, ale také o místních lidech, krajině, skvělém jídle i jedné z nejaktivnějších sopek naší planety. Srdečně vás zvu. A těším se na vás.

Pavel Chlouba

Pozvánka

V letošním roce končí příběh javoru stříbrného rostoucího v jednom z atrií budov lázeňského komplexu v Auroře.
Tento javor stříbrný, který byl v atriu vysazen před cca 40 lety, nebyl díky své růstové dynamice, zcela vhodně zvolený druh stromu do takto stavebně omezeného prostoru. Javory stříbrné pochází ze Severní Ameriky, kde rostou obvykle na vlhkých až zbahnělých půdách. Obvykle jsou rozložitým stromem s velkým nárokem na prostor. Tento požadavek na prostor se u javoru v Auroře projevuje v budově lázní, která je v kontaktu s kořenovým systémem toho stromu. Dochází zde k destrukci stavebních konstrukcí, zvláště v prostoru chodby k restauraci Harmonie.
Již v roce 2009 byl strom a stavby, které s ním jsou v kontaktu, posuzovány odborníky jak z oboru dendrologie, tak i statiky staveb a stavební geologii. V té době nebyla prokázána souvislost mezi působením javoru a poškozováním stavebních konstrukcí. V letošním roce byly provedeny další detailnější průzkumy, na základě kterých byly zpracovány odborné posudky, především posudek Geotechnické posouzení vlivu javoru stříbrného a jeho kořenového systému na základové poměry a statiku přilehlých stavebních konstrukcí v místě atria E2 v Lázních Aurora v Třeboni zpracovaný firmou Geo Tec-GS, a.s. Zde bylo prokázáno, že vliv javoru stříbrného na stávající založení objektů je převážně v tom, že jeho kořenový systém odčerpává podzemní vodu, která se do atria a jeho těsné blízkosti dostává pouze z atmosférických srážek. Jestliže je těchto srážek nedostatek, dochází k pronikání kořenového systému do větší hloubky, kde následně dochází ke smršťování podložních jílů a zmenšování jejich mocnosti. Při jejich smršťování dochází k dotvarování podloží pod sousedícími zdmi a podlahami okolo atria a tím i ke vzniku trhlin a sesedání podlahy. V současné době zde není k dispozici technické řešení, které by dokázalo přijatelným způsobem tyto negativní jevy eliminovat. Proto byl tento strom, a to i přesto, že se jedná z hlediska dobrého zdravotního stavu a výborné vitality o hodnotný strom, povolen pokácet.
Jako náhrada za tento javor bude vysazena náhradní výsadba v souladu s projektem sadových úprav Lázně AURORA Třeboň, Návrh řešení atria zpracovaný Ing. Pavlem Šimkem – Florart, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod zpracovaný v listopadu 2016. Dle tohoto projektu sadových úprav budou v atriu vysazeny 3 ks borovic lesních a současně zde vzniknou nové trvalkové záhony (trvalky, okrasné trávy a cibuloviny), které budou vhodně doplňovat ponechanou stávající zeleň. Bude tak zde dotvořen nový prostor s vlastní identitou, kde budou moci návštěvníci lázní vnímat veškeré pozitivní vlastnosti zeleně. Současně jako památka tomuto javoru stříbrnému bude vysazen 1 ks javoru stříbrného na vhodném místě v lázeňském parku nedaleko lázeňského komplexu.

imgp9107_panorama