Den Země sázení

V blízkosti  hráze bývalého rybníka Hradeček vysadily děti z oddílu Vaška Bartušky – WC Žirafy ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Třeboň u příležitosti Dne Země sazenici dubu letního. Tato výsadba byla provedena na louce s laskavým souhlasem majitele pozemku Ing. Podoláka v těsné blízkosti mohutného dubu, který uschl po zásahu blesku. Doufejme, že dětmi  zde vysazený strom jako solitér bude mít zajištěné dobré podmínky pro růst a třeba jednou, za mnoho let, se zařadí do skupiny třeboňských stromových velikánů.

fotografie z akce zde

 

Václava Fliegelová, odbor ŽP

Napsat komentář