Inspirace pro rodinnou zahradu

Přednáška se koná dne 21. září 2013 v 17:00 hod
v Domě přírody Třeboňska

Přednáška je rozdělena do tří částí:
První: „Realita nebo fikce?“, ve které nás autor seznámí s některými líbivými, ale nereálnými obrázky zahrad a květin a zamyslíme se nad tím, kde, jak a pro jaký účel vlastně vznikly.

V druhé části návštěvníci budou provedeni několika soukromými zahradami v zahraničí, které představí opravdové inspirace využitelné i při plánování a tvorbě zahrad v našich podmínkách.

Poslední část tohoto povídání bude věnována několika zahradám z tvořivé dílny Pavla Chlouby, které vznikly v prostředí Jižních Čech. Tato část přinese několik zajímavých inspirací, využitelných při plánování a tvorbě vlastní rodinné zahrady.

Plakát