JAPONSKO – země SAKUR

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí Vás zve na přednášku

JAPONSKO – země SAKUR

očima známých třeboňských judistů
RNDr. Viléma Zachledera, CSc.
a
RNDr. Kateřiny Bišové, Ph.D.,
kteří díky své vědecké činnosti prožili několik let v zemi vycházejícího slunce

Konanou ve středu dne 19. září 2012 v 17:00 hod
v Domě přírody Třeboňska

(nachází se v prostorách Zámku Třeboň – vstup ze zámeckého parku)

Současně Ing. Václava Fliegelová informuje o aktualitách na internetových stránkách o nejzajímavějších stromech Třeboňska www.stromytrebonska.cz

Napsat komentář