Komenského sady – Jasan ztepilý

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
European Ash/Gemeine Esche

Jasan je prozatím běžným domácím druhem, hojně rozšířeným po celé Evropě a západní Asii. V současnosti se bohužel v celé Evropě u jasanů ztepilých objevuje velmi rychlé chřadnutí a usychání, spojované s nově (2006) objeveným druhem houby Chalara fraxinea. Stromu odumírají nejprve letorosty, pouději je nekrózou napadena celá rostlina a strom usychá. Zdravý strom dorůstá 25-30 metrů. Nápadné jsou v zimě jeho býrazné černé pupeny, která připomínají „kopýtka“. Tiktura z těchto pupenů a nálev z listů detoxikuje a pomáhá při dně a virózách. Má kvalitní a odolné dřevo, které se dobře hodí na výrobu nábytku, nářadí, sportovního náčiní (hokejek, lyží) a hudebních nástrojů.