Komenského sady – Lípa americká ‚Nova‘

Lípa americká ‚Nova‘ (Tilia americana ‚Nova‘)
American Basswood/ Amerikanische-Linde

Lípa americká roste na východní polovině severoamerického kontinentu. Je to strom vlhkomilný, s opravdu velkými listy, až 20 cm dlouhými. Velmi rychle roste, dožívá se však maximálně 200 let. V původním prostředí tvoří často lesní společenstvo s javorem cukrovým. V alejích a hustší výsadbě je dobrým větrolamem – vysazuje se například kolem ovocných sadů. U nás byla před několika desetiletími vysazována jako městský a alejový strom. Lípa americká není tolik aromatická a jako léčivka obsahuje daleko menší množství účinných látek. Skořápka podlouhlého oříšku v němž jsou lipová semínka, je velmi tvrdá, což komplikuje její množení semenem. Dřevo je podobné kvality jako u lípy srdčité a má i podobné využití.