Lípy v Dukelské

Stromořadí lip srdčitých rostoucích směrem od vlakové zastávky Třeboň – lázně do centra města po levé ruce zde bylo vysazeno v roce 1969 místním oddílem Junáka jako protipól lipovému stromořadí (převážně lípy velkolisté), které bylo na protější straně Dukelské ulice vysazeno při příležitosti příjezdu prezidenta Masaryka do Třeboně.