Novinky na Stromech Třeboňska

To, že Stromy Třeboňska (www.stromytrebonska.cz) jsou stále při síle, ukazují poslední novinky nejen na tomto webu. Založili jsme pro Vás facebookový profil, vytvořili novou mapu Komenského sadů se zákresem nejzajímavějších stromů a informacích o nich a připravili QR kódy k nejzajímavějším stromům tohoto centrálního parku.

Na facebookovém profilu Vám přinášíme čerstvé informace ze světa stromů, bohatou fotogalerii a špetku zábavy. Mapa Komenského sadů Vás dovede za stromy, u kterých jsou kamenné patníky s popisem stromů. Mapu je možné si vytisknout. Současně jsme na tyto patníky nalepili QR kódy, které obsahují text s podrobnějšími informacemi o daném druhu stromu. Návštěvník parku s telefonem vybaveným čtečkou QR kódu (možno zdarma stáhnout) se přímo pod stromy dozví zajímavosti bez nutnosti připojení na internet.

Současně prošly obnovou i webové stránky, které jsou v provozu od roku 2006. Kromě změny vzhledu prošly revizí i veškeré texty. Stránky www.stromytrebonska.cz, jejichž provozovatelem je město Třeboň, navštíví ročně více než 13.000 stromozvědavců. Tato webová prezentace obsahuje informace nejen o stromech, ale i historické údaje, seznam naučných stezek a v neposlední řadě cyklo-turistického průvodce.

Obnova internetových stránek www.stromytrebonska.cz byla financována z Dotačního programu JčK Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, podopatření 3 Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách, Část podopatření 3.A Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a také městem Třeboň.

Doufáme, že tyto internetové stránky stále zůstanou věrným průvodcem na cestách za jedinečnými stromy a přírodou Třeboňska.

Václava Fliegelová, MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, www.stromytrebonska.cz, www.facebook.com/stromytrebonska