Poděkování

V loňském roce v anketě Strom roku 2007 pořádanou Nadací Partnerství skončila Márovců hrušeň v Hrachovištích s 7192 hlasy na krásném 3. místě. V této anketě však ošetření zdarma získává pouze vítězný strom, kterým byla Stojanova lípa z Beňova na Přerovsku (jako druhá se umístila lípa ze Staré Lysé).

Naštěstí jsou mezi námi stále lidé, kteří jsou ochotni podpořit smysluplnou věc. Pan Bohdan Chadt, uznávaný arborista, se nabídl, že tuto stařičkou hrušeň zdarma ošetří. Svůj slib splnil a dne 29. 5. 2008 ji velmi precizně ošetřil způsobem přírodě blízkým. Bohužel se ukázalo, že bude třeba ještě v koruně stromu instalovat vazbu. Ta spolu s provedeným ošetřením zabrání možnému rozlomení stromu. Velkoryse se zachovala i rodina Márovců, na jejichž pozemku strom roste, neboť se nabídla, že instalaci vazby uhradí. I toto je ukázka citového vztahu lidí k rodovým záležitostem. Doufejme, že tento strom, který již pamatuje dávnou historii, bude ještě dlouho zdobit a dokreslovat kolorit jihočeského venkova.

Děkuji všem, kteří podpořili tuto akci a pomohli tak naplnit krédo Nadace Partnerství: „Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem“.

Václava Fliegelová, odbor životního prostředí MěÚ Třeboň

Napsat komentář