Sponzoři projektu a tým autorů

Tento projekt byl vytvořen za podpory
Krajský úřad Jihočeského kraje
finanční podpora formou grantu z Programu na podporu EVVO v Jihočeském kraji
MěÚ Třeboň a město Třeboň nositel projektu, finanční, materiální a personální podpora
ZONER software, s.r.o poskytnutí programu Zoner Context 4 Profi za účelem vytvoření počítačové prezentace projektu zdarma
SHOCart spol. s.r.o. poskytnutí mapových podkladů pro zakreslení stromů
Státní oblastní archiv Třeboň poskytnutí reprodukcí archiválií
ČSOP Třeboň personální a organizační podpora
zakoupení domény a webového servru
Na projektu se podíleli
Bartuška Václav část nehistorických textů
+ práce všeho druhu
+ většina fotek
Brychta David konečné grafické zpracování podkladů
vytvoření prezentace pro web a CD
Brychta Tomáš PHPrs, PHP a MySQL
Daňha Zdeněk nečekaná finanční podpora
Fliegelová Václava, Ing. organizace, smích
+ část nehistorických textů
Gál Jan grafické práce na mapách a obalech CD
Hrušková Marie, PhDr. zamyšlení nad stromy
Chadt Bohdan příspěvek o ošetřování památných stromů
Kociánová Alena, Mgr. perokresby
Kociánová Blanka, Mgr. historickovědní část textů, vyhledání historických pohlednic, fotografií a map
Kovář Petr neoficiální webová prezentace obce Hatín (foto padlého hatínského klenu)
Lukavský Jaromír, RNDr. historické fotografie stromů
Michálek Jaroslav, RNDr. fotografie již nežijících stromů
Mikeš Josef historické pohlednice
Pareis Eduard přepisování starých dokumentů
Prach Jindřich míry a váhy stromů, dendrometrický popis, GPS
některé fotografie
Reš Miloslav, Ing. příspěvek o právní ochraně památných stromů
Uhlík Petr, Ing. fotografie již nežijících stromů
Žďárský Marek, Ing. zamyšlení nad stromy