Starý Hospodář – nejsilnější dub

Obvod: 512
Výška: 20

O oblasti
Rybník Starý Hospodář patří k chlumecko-lutovské rybniční soustavě. Byl postaven neznámým předchůdcem rybníkáře Mikuláše Rutharda z Malešova ve službách Krajířů z Krajku v letech 1520-1529. Rutard přistavěl až sousední Nový Hospodář. Ve 20. století byla hladina Starého Hospodáře snížena a jeho plocha zmenšena o dva rybníky Výtopa I. a Výtopa II., oddělené nízkou hrází.