Třeboň, Na Rybníčku – 2x korkovník

Obvod: 150

Vedle opraveného městského špitálu (žlutá budova na západním rohu parku) roste javor stříbrný, v blízkosti restaurace Na Rybníčku pak 2 exempláře vzácného korkovníku amurského.

O oblasti
Název dnešního parku Na rybníčku napovídá, že zde rybník býval a podobných rybníčků bylo na Budějovickém předměstí několik. Žádný z nich však dnes již neexistuje, protože všechny byly postupně zavezeny a na jejich místě vznikla nová výstavba. Poslední zrušený rybník byl až v prvních desetiletích 20. století právě tento, nazývaný podle přilehlé budovy městského špitálu z roku 1704 také Špitálský. Nepřehlédnutelný je v sousedství kostelík sv. Alžběty se hřbitovem, vystavěný na břehu rybníka v roce 1576 jako náhrada za rybníkem Světem zatopený kostel sv. Alžběty se špitálem na Svinenském předměstí.